Velkommen!

 • Vejr og klima

  Vejret er det, vi kan se lige nu. Klimaet er et gennemsnit af vejret i en lang periode. Jordens klima bliver varmere i disse år, og vi oplever ofte voldsomt vejr. Måske skyldes det menneskets aktivitet. Test din viden om vejr og klima i GeoGames.

 • Geologi

  I disse år får geologerne megen ny viden om Jordens indre og ydre kræfter. De bliver bedre til at forudsige jordskælv og vulkanudbrud, og de opdager nye forekomster af råstoffer. Test din viden om geologi i GeoGames.

 • Befolkning

  Jordens befolkning øges fra år til år, men der er store forskelle i fødselstal og aldersfordeling. Mange storbyer vokser nu til megabyer. Test din viden om Jordens befolkning i GeoGames.

 • Erhverv og økonomi

  Landbruget er stadig det vigtigste erhverv i mange lande. Der skal produceres fødevarer til Jordens 7 mia. mennesker. Næsten alle varer bliver nu fremstillet i et globalt netværk. Test din viden om erhverv og økonomi i GeoGames.

 • Menneske og natur

  Mennesket bruger naturen på mange måder. Men hvordan bruger vi naturen, og hvilken betydning har det for naturen, hvordan den bruges? Test din viden om menneske og natur i GeoGames.

 • Globus og kort

  Der er langt fra globussen til de digitale kort, vi bruger på mobilen eller på GPS. Selv om kortlægning i dag styres af satellitter, bygger kortene stadig på Jordens opdeling i længde- og breddekredse. Test din viden om globus og kort i GeoGames.

 • Kredsløb

  Alle de ting, vi kan se omkring os nu, findes ikke mere i samme form om nogle millioner år. Naturen er nemlig ét stort uendeligt kredsløb, hvor alle stoffer og materialer genbruges. Test din viden om naturens kredsløb i GeoGames.

 • Kultur og samfund

  Der er mange måder at leve på forskellige steder i verden. Test din viden om kulturer og samfund i GeoGames.

 • Råstoffer

  Mennesker er afhængige af en lang række råstoffer. Hvilke råstoffer er de vigtigste, og hvordan skaffer vi dem? Test din viden om råstoffer i GeoGames.

GeoGames

GeoGames består af en række online tests og quizzer. Inddelingen følger den tematiske opbygning fra Nunamis atlas og databank.

læs mere

Atlas

Det interaktive atlas supplerer og erstatter mange kort i et trykt atlas. Indholdet fra Nunamis databank vises på tematiske kort.

læs mere

Leksikon

Nunami rummer et leksikon over alle verdens lande. Desuden beskrives nogle geografiske begreber og fænomener.

læs mere

Data

Nunami rummer ajourført statistik med udgangspunkt i væsentlige kultur- og naturgeografiske emner.


læs mere