Østrig er en forbundsrepublik i Centraleuropa. Landet er en indlandsstat omgivet af Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Italien, Liechtenstein og Schweiz. Landskabet er skovdækket og bjergrigt med højland og gennemskæres af flere bjergkæder, bl.a. den østlige del af Alperne. I Ø og SØ samt ved floden Donau i den nordlige del af landet er der lavland.

Klimaet er tempereret fastlandsklima med varme somre og kolde vintre. I de høje bjerge er der sne året rundt.

De vigtigste naturresurser er træ, kul, olie, naturgas, jernmalm, bly, wolfram, magnesium, zink og kobbermalm. Handel, service og turisme, bl.a. skisport er afgørende for økonomien.

Efter 2. verdenskrig blev Østrig delt i fire zoner, der tilhørte hhv. Frankrig, Storbritannien, Sovjetunionen og USA. Landet blev selvstændigt i 1955 og medlem af EU i 1995.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: