Rumænien er en republik i SØ-Europa. Landet ligger på den nordøstlige del af Balkan med grænser til Bulgarien, Serbien, Ungarn, Ukraine og Moldova og kyst ud til Sortehavet. Rumæniens centrale del domineres af bjergkæden Karpaterne, højsletter og plateauer. I Ø og S består landskabet mest af lavland og flodsletter.

Der er tempereret fastlandsklima med store temperatursvingninger.

Landets vigtigste naturresurser er olie, kul, jern og andre mineraler samt naturgas, tømmer og landbrugsjord. Landbruget beskæftiger ca. 1/3 af arbejdsstyrken. De vigtigste afgrøder er majs, hvede og kartofler.

Rumænien var kommunistisk i perioden 1947-1989. Landet blev optaget som medlem af NATO i 2004 og i EU i 2007.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: