Sydamerika

Amerika Kujalleq

Sydamerikas landskab domineres af Andesbjergene langs hele vestkysten og Amazonas store lavland. Østkysten og det brasilianske højland er tættest befolket, og her ligger de største byer. Den katolske kirke og sproget afspejler kolonitiden. I de fleste lande tales spansk, men i Brasilien er hovedsproget portugisisk. De oprindelige indianske sprog og kulturer er dog stadig tydelige og vigtige i alle landene. Brasilien er verdensdelens økonomisk vigtigste land.
Amerika Kujalliup nunataani Andesip Qaqqai nunavissuup kimmut sineriaaniittut Amazonasillu nunataa pukkitsoq malunnarluartuupput. Kangimut sineriaa Brasiliallu qatsissortaa inuttunersaapput, illoqarfiillu annerpaat tamaaniipput. Ilagiit katuullit oqaatsillu nunasiaataasimanermut ersiutaapput. Nunani amerlanerni Spaniamiut oqaasii atorneqarput, Brasiliamili oqaatsit pingaarnerit Portugalimiut oqaaseraat. Nunalli inoqqaavisa, indianerit, oqaasii kulturiilu suli nunani tamani ersarilluarput pingaaruteqarlutillu. Nunavissuarmi tassani Brasilia aningaasarsiornikkut pingaaruteqarnerpaavoq.